EXOT

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت جهانی ارزیابی کرد

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را ارزیابی کرد …

ایسنا/بوشهر کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت در فهرست آثار جهانی ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، کاروانسرای مشیر الملک برازجان به …

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت …

به گزارش ندای استان ،چان بینان کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امروز برای ارزیابی کاروانسرای مشیرالملک برازجان به منظور ثبت در آثار جهانی به برازجان رفت.. مشاور وزیر میراث‌فرهنگی و مسئول ثبت …

کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان …

13 ساعت قبل · کارشناس ارزیاب یونسکو روز چهارشنبه به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران به منظور بررسی ویژگی‌های کالبدی و مستندات پرونده کاروانسرای مشیرالملک برازجان از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را ارزیابی کرد …

ایسنا/بوشهر کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت در فهرست آثار جهانی ارزیابی کرد.

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را ارزیابی کرد …

کارشناس یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را ارزیابی کرد. کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت در فهرست آثار جهانی ارزیابی کرد.

بازدید کارشناس یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

بازدید کارشناس یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان خلیج فارس: کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کاروانسرای مشیرالملک برازجان را برای ثبت در فهرست آثار جهانی ارزیابی کرد.

بازدید کارشناس یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان …

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، چان بینان کارشناس سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امروز برای ارزیابی کاروانسرای مشیرالملک برازجان به منظور ثبت در فهرست آثار جهانی به برازجان سفر کرد.

کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان …

اسکان نیوز: کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای …

کارشناسان یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک بازدید می کنند …

نصرالله ابراهیمی اظهار کرد: ارزیابان یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) برای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران در حال بازدید از این مراکز هستند که در این ارتباط به‌زودی از کاروانسرای مشیر شهر برازجان …

بازدید کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران و به منظور بررسی ویژگی‌های کالبدی و مستندات پرونده کاروانسرای مشیرالملک برازجان از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

بازدید کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو صبح امروز در حاشیه بازدید از کاروانسرای مشیرالملک شهر برازجان برای ثبت جهانی این بنای تاریخی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امید …

بازدید کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

خلیج فارس: کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران و به منظور بررسی ویژگی‌های کالبدی و مستندات پرونده کاروانسرای مشیرالملک برازجان از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

بازدید کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک …

صدای استان : کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران و به منظور بررسی ویژگی‌های کالبدی و مستندات پرونده کاروانسرای مشیرالملک برازجان از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

بازدید کارشناس ارزیاب یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان

ایسنا/بوشهر کارشناس ارزیاب یونسکو به دنبال تدوین پرونده زنجیره‌ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران و به منظور بررسی ویژگی‌های کالبدی و مستندات پرونده کاروانسرای مشیرالملک برازجان از این مجموعه تاریخی بازدید کرد.

پرونده “کاروانسرای مشیرالملک برازجان” برای ثبت در فهرست …

30/08/2021 · پیغام: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر گفت: پرونده ثبت کاروانسرای مشیر برازجان به‌عنوان نخستین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در بوشهر تهیه و تدوین شد.

کارشناسان یونسکو بزودی از کاروانسرای مشیرالملک بازدید می کنند

کاروانسرای مشیرالملک, بازار مشترک, گردشگری, کارشناسان یونسکو معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر گفت: ارزیابان یونسکو به‌زودی از کاروانسرای مشیرالملک برازجان بازدید می‌کنند.

کاروانسرای مشیرالملک برازجان در مسیر ثبت جهانی – نیوزین

بوشهر- مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان بازدید کرد.

ارزیابان یونسکو از کاروانسرای مشیر برازجان بازدید می‌کنند

او بیان کرد: «نخستین گام برای ثبت جهانی کاروانسرای مشیر برازجان نحوه نگهداری اثر، رعایت ضوابط عرصه و حریم آن و تعهد مسئولان محلی و شهروندان است که در نتیجه نهایی کارشناسان ارزیابی یونسکو …

کاروانسرای مشیرالملک برازجان در مسیر یونسکو | پایگاه خبری …

29/08/2021 · به گزارش ندای استان ،محمدحسین ارسطوزاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: پرونده ثبت کاروانسرای مشیرالملک برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در این استان …

ارزیابان یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان بازدید کردند

ارزیابان کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو ( سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) از کاروانسرای مشیر الملک استان بوشهر در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان بازدید کردند.

کاروانسرای مشیرالملک در مسیر ثبت جهانی قرار گرفت …

بوشهر – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: پرونده ثبت کاروانسرای مشیر برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در بوشهر تدوین شد.

کاروانسرای مشیرالملک

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر گفت: ارزیابان یونسکو به‌زودی از کاروانسرای مشیرالملک برازجان بازدید می‌کنند.

کاروانسرای مشیرالملک در مسیر ثبت جهانی قرار گرفت – نیوزین

بوشهر – مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت: پرونده ثبت کاروانسرای مشیر برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در بوشهر تدوین شد.

اولین پرونده ثبت جهانی یونسکو در بوشهر تدوین شد | خبرگزاری …

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر گفت: اولین پرونده ثبت جهانی یونسکو در بوشهر برای کاروانسرای مشیرالملک برازجان تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، محمدحسین ارسطوزاده بیان کرد …

کاروانسرای مشیرالملک در مسیر یونسکو – پایگاه خبری تحلیلی …

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر گفت:‌ پرونده ثبت کاروانسرای مشیر برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در بوشهر تهیه و تدوین شده است

کاروانسرای مشیرالملک برازجان در راه جهانی شدن+عکس

30/08/2021 · به گزارش آینه جم، محمدحسین ارسطوزاده گفت: پرونده ثبت کاروانسرای مشیرالملک برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در این استان تهیه و تدوین شده است.

کاروانسرای مشیرالملک برازجان در مسیر ثبت جهانی (محمدحسن …

18/10/2021 · بوشهر- مشاور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستیو مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو از کاروانسرای مشیرالملک برازجان بازدید کرد.بوشهر- …

کاروانسرای مشیرالملک در مسیر ثبت جهانی قرار گرفت …

به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر، محمدحسین ارسطوزاده اظهار کرد: به‌زودی کارشناسان ارزیابی یونسکو از این کاروانسرای بازمانده از دوران …

اولین پرونده ثبت جهانی در بوشهر برای کاروانسرای مشیرالملک …

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی برازجان سلام مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر: محمدحسین ارسطو زاده افزود ؛ پرونده ثبت کاروانسرای مشیرالملک برازجان به‌عنوان اولین پرونده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو در این استان …

تلاش برای احیاء کاروانسرایی به قدمت تاریخ/ ارزیابان یونسکو …

ارزیاب یونسکو از کاروانسرای تاریخی گویجه بئل اهر بازدید کرد. به گزارش اهر خبر (اهر نیوز ) ، کارشناس ارزیاب یونسکو صبح امروز به دنبال تدوین پرونده زنجیره ای ثبت جهانی کاروانسراهای ایران به منظور بررسی ویژگی های کالبدی و …

اولین پرونده ثبت جهانی در بوشهر برای کاروانسرای مشیرالملک …

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر از تشکیل اولین پرونده ثبت جهانی در این استان خبر داد؛ پرونده‌ای که برای ثبت کاروانسرای مشیرالملک برازجان تشکیل شده است.

اولین پرونده ثبت جهانی در بوشهر برای کاروانسرای مشیرالملک …

خارگ نیوز: مدیرکل میراث‌فرهنگی استان بوشهر از تشکیل اولین پرونده ثبت جهانی در این استان خبر داد؛ پرونده‌ای که برای ثبت کاروانسرای مشیرالملک برازجان تشکیل شده است.

56 کاروانسرای کشور نامزد ثبت جهانی در یونسکو – خبرگزاری …

56 کاروانسرای تاریخی کشور در انتظار ثبت در فهرست یونسکو است. محمدحسین طالبیان روز جمعه در حاشیه بازدید نماینده یونسکو از کاروانسرای تاریخی شاه عباسی در گردنه صائین شهرستان نیر به خبرنگار ایرنا گفت: از این تعداد تاکنون …

تهیه اولین پرونده ثبت جهانی در بوشهر

ارسطوزاده ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی را علاوه بر رونق گردشگری در منطقه موجب معروفیت جهانی و نگاه ویژه به آن بنا دانست و ادامه داد: «با تایید پرونده و ارائه گزارش مطلوب توسط ناظران یونسکو …

بامداد | کاروانسرای مشیرالملک برازجان در مسیر ثبت جهانی

به گزارش خبرنگار مهر ، محمدحسن طالبیان صبح دوشنبه در بازدید از کاروانسرای مشیرالملک برازجان اظهار داشت: ثبت جهانی کاروانسرای مشیرالملک شهر برازجان در دستور کار است و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , ,