EXOT

ایده کاردستی و نقاشی پاییزی

ایده کاردستی و نقاشی پاییزی :: آکادمی نقاشی کودک فافا

فصل زیبای پاییز، فصل رنگ های قشنگ و زمان ریختن برگهای درختان است. در این فصل مدرسه ها باز میشود و کودکان برای فعالیت های کلاسی خودشان می توانند از فصل پاییز الهام بگیرند و کاردستی پاییزی …

برچسب‌ها: